CDD als smeerolie voor het klantgesprek

Medewerkers ervaren het CDD onderzoek in een klantgesprek vaak als een moetje en ervaren niet de toegevoegde waarde. Het klantgesprek loopt vervolgens niet lekker, met als gevolg een onder druk komende klantrelatie.
De waarden en overtuigingen die de medewerker heeft, dus hetgeen hij belangrijk vindt en gelooft dat waar is, spelen een belangrijke rol in het klantgesprek. Met overtuigingen werkt het zo dat ze bekrachtigend kunnen zijn, je helpen om het gewenste resultaat te bereiken, maar ook belemmerend, je in de weg zitten. Om tot een situatie te komen dat de klant het gesprek als prettig ervaart en de gevraagde info probleemloos verstrekt, zal de medewerker eerst zelf een bekrachtigende overtuiging dienen te hebben om tot dit resultaat te kunnen komen.

Resultaat

  • De medewerker heeft inzicht in zijn belemmerende overtuigingen
  • De medewerker heeft keuze uit meerdere bekrachtigende overtuigingen
  • De medewerker is zich bewust van de impact van zijn communicatie
  • De medewerker is nog beter in staat om verbinding met zijn klant te maken
  • De medewerker ontvangt de gewenste informatie van zijn klant in een harmonieuze relatie

Programma

Het programma neemt 1 dagdeel in beslag.

  • Met behulp van een oefening helpen we de medewerkers om de huidige belemmerende overtuiging(en) te veranderen in (een) bekrachtigende overtuiging(en)
  • ​Aan de hand van een oefening creëren we bewustwording van onze communicatie en werken we toe naar een gerichte boodschap.
  • De deelnemers ervaren door verbinding met de klant te hebben hoe anders de impact wordt ervaren van hun geformuleerde gerichte boodschap.
  • Het is van belang dat de getrainde vaardigheden keer op keer worden toegepast om het (nieuwe) gedrag te borgen, zodat een prettig gesprek wordt ervaren waarin de gewenste informatie wordt uitgewisseld. Concrete tips en trucs worden hiervoor gegeven.

Voor Wie

Medewerkers die in hun klantgesprekken CDD onderzoek verrichten. 

Data

Data in overleg met de opdrachtgever.

Informatieaanvraag


Goedendag! Mocht ik u ergens mee kunnen helpen, dan verneem ik dat graag. 085-0708500 info@ferocia.nl