x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

Merk je als leidinggevende dat de effectiviteit van je team te wensen over laat? Gaat veel tijd zitten in onderlinge misverstanden & discussies? Gaat 80% van de tijd naar 20% van het team en/of kan de kwaliteit van het werk beter?

Team Building

Krijg inzicht in hoe gedrag tot stand komt, inzicht in de sterke punten en valkuilen van het complete team, en inzicht in de onderlinge verschillen tussen teamleden. Dit kun je gebruiken om als team effectiever te functioneren. Daarnaast is het een super leuke en interessante dag waarin de onderlinge samenwerking wordt verbeterd.

Lees meer...

Herkenbaar? Lees dan verder. In deze blog gaan we namelijk dieper in de manier van oplossen van bovenstaande problemen.

Het verhogen van de effectiviteit binnen teams en organisaties is iets wat steeds vaker aan de orde is. Leidinggevende hebben het idee dat het allemaal nóg net iets beter kan. Alleen de manier waarop bovengenoemde problemen worden aangepakt is verschillend. In mijn ervaring worden deze problemen in teams vaak aan de ‘harde’ kant opgelost.
Wat ik bedoel met de ‘harde’ kant?

  1. Stellen van doelen: eenduidigheid over het doel van het team, het kwaliteitsniveau dat moet worden gehaald, het tempo waarin zaken dienen te worden opgeleverd.
  2. Procedures: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, helderheid in rollen, vastleggen van processen en deze gedragen krijgen.

Het ‘oplossen’ van problemen aan de ‘harde kant’ gaat mogelijk even goed, maar uiteindelijk komt de teameffectiviteit onder druk te staan.

En alhoewel het minder wordt, merk ik nog steeds dat het in veel organisaties ‘niet normaal’ is om bij het oplossen van de problemen naar de zogenaamde ‘zachte kant’ te kijken, terwijl daar in mijn optiek vaak de oorzaken van de problemen gevonden kunnen worden. Bij de ‘zachte kant’ denk ik aan:

  1. Het individu: de persoonlijke doelen (bijvoorbeeld met betrekking tot de eigen carrière), de persoonlijke kwaliteiten en kunnen die tot hun recht komen, respect voor onderlinge verschillen, bereidheid om de ander ruimte te geven en te ondersteunen.
  2. Het team: teamcompetenties, de synergie die kan ontstaan uit de verschillen in persoonlijke kwaliteiten, de verwachtingen die er ten aanzien van het team bestaan, of de teamleden bereid zijn voor het teambelang te werken etc.

De problemen nader bezien

Als overeenstemming over doelen ontbreekt, bijvoorbeeld geen eenduidigheid over het te leveren kwaliteitsniveau, wordt een team snel stuurloos. Teamleden komen tegenover elkaar te staan. Vaak zien we dan dat teamleden elkaar gaan bevechten over formele bevoegdheden en procedures. Ook al bestaat overeenstemming op doelen op hoofdlijnen, dan nog zien we regelmatig dat er verschillen in opvatting bestaan over criteria waar de output aan moet voldoen.

Meestal zijn issues over procedures het makkelijkst op te lossen, mits ze niet zijn geworteld in ‘de zachte kant’. In minder effectieve teams bestaat de neiging om hun problemen vooral op het niveau van procedures te willen bezien en op te lossen. Nieuwe afspraken worden gemaakt, die vervolgens niet tot het gewenste resultaat leiden. Teams worden zo steeds formeler en de energie van het team wordt steeds meer tegen elkaar gericht.

Persoonlijke doelen van het individu, bijvoorbeeld met betrekking tot de eigen carrière, moeten expliciet gemaakt worden, anders gaan ze gemakkelijk als een verborgen kracht werken en kunnen ze invloed hebben op het team. Zo gaat het ook met persoonlijke verwachtingen, beelden over elkaar en oordelen die niet worden uitgesproken: de onuitgesproken zaken werken als verborgen kracht en gaan ten koste van de samenhang van het team. Helaas zien we dan vervolgens dat wanneer het probleem tot uiting komt in het team, de oplossing niet aan ‘de zachte kant’ wordt gezocht, maar vaak in het opnieuw stellen van doelen en procedures, dus weer ‘de harde kant’.

Voorgaande problemen hebben direct negatieve invloed op het team. De samenhang komt onder druk en de synergie ontbreekt. Je loopt het risico als leidinggevende, dat de individuele teamleden alleen nog verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen taak en niet meer voor het geheel. Je stuurt dan geen team meer aan met een gezamenlijk doel, maar een groep individuen met elk hun eigen doel en weg daar naartoe.

Kijk naar de ‘zachte kant’ bij het vinden van oplossingen

Ik pleit voor een integrale benadering. Het is naar mijn mening belangrijk om doelen en procedures op te stellen. Ze geven duidelijkheid, richting en maken het mogelijk om tijdig bij te sturen. Als echter ondanks de, wellicht herhaaldelijke, investering aan de ‘harde kant’ toch bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde werk onder druk blijft staan, is er wat anders aan de hand. Dan zul je de oorzaak en oplossing moeten zoeken bij het individu en of je team. Hoe doen zij de dingen die zijn doen? Waarom doen zijn de dingen op deze bepaalde manier? Kortom: kijk ook goed naar de 'zachte' kant.

De dynamiek in teams kan voor een belangrijk deel verklaard worden door individuele verschillen in diepgewortelde waarden en overtuigingen, maar ook door verschillen in voorkeursdenkstijlen. Waarden en overtuigingen geven aan wat iemand belangrijk vindt en wat iemand gelooft dat waar is. Iemands aandacht zal dus uitgaan naar hetgeen hij/zij persoonlijk belangrijk vindt bij het stellen van doelen, het volgen van procedures, het nastreven van zijn/haar persoonlijke doelen en bijdrage aan het team.

Voorkeursdenkstijlen zijn terugkerende patronen. Iemand is geneigd om deze patronen in een bepaald soort situatie, in dit geval in het team en of op het werk, steeds te herhalen, volledig onbewust. De uitspraak: ‘Dat is nou typisch iets voor jou!’ of ‘Dat is nou typisch iets voor mij!’ is zo’n uitspraak die erop duidt dat je zo’n voorkeursdenkstijl bij de ander of jezelf registreert (Guus Hustinx en Anneke Durlinger-van der Horst, ‘Voorbij je eigen wijze: effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties).

Evenals de waarden en overtuigingen spelen de voorkeursdenkstijlen een belangrijke rol bij de teameffectiviteit: zij vormen de competenties en valkuilen.

Ferocia heeft, naast het sturen op de ‘harde kant’, inmiddels veel leidinggevenden en hun teams mogen begeleiden bij het in beeld brengen van de individuele-/ en teamwaarden en verschillende voorkeursdenkstijlen in het team. In het programma dat Ferocia hiervoor heeft ontwikkeld wordt zowel de leidinggevende als het team getraind in het herkennen en erkennen van de verschillen die in het team aanwezig zijn en hoe hier op effectieve wijze op gereageerd kan worden.

Ook eens de effectiviteit binnen jouw team of organisatie bekijken vanuit de ‘zachte’ kant?
Contact Ferocia om eens vrijblijvend te sparren!

Terug naar overzicht
Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon