x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

Het is volop in het nieuws: de Functionaris Gegevensbescherming en de nieuwe privacy wet. Wellicht zijn je in de afgelopen weken ook de nodige afkortingen ter ore gekomen. AVG, GDPR, WbP, DPO, CDPO, FG... begrijp jij het nog? We leggen het graag uit.

Post bachelor functionaris gegevensbescherming

Een 12 dagen durende opleiding waarin wordt gefocust op de invloed van de nieuwe AVG wet op je gehele organisatie. Je zult een implementatieplan opstellen en gaat beleid formuleren. Na voltooiing van de opleiding ontvang je een post bachelor diploma en kun je aan de slag als Functionaris Gegevensbescherming.

Bekijk de opleiding

Deze afkortingen hebben allemaal te maken met de aangescherpte richtlijnen op het gebied van privacy en gegevensverwerking. Het verkrijgen en opslaan van privacygevoelige gegevens gebeurt door veel organisaties op grote schaal. Veelal is dit noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Een webshop kan immers geen pakketjes versturen als deze geen adresgegevens heeft. Vanaf mei 2018 wordt de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming aangepast. Dit raakt ook jouw organisatie.

Wat betekent het allemaal?

Deze drie termen zijn sterk gerelateerd. De Wet bescherming Persoonsgegevens is de verouderde wet op het gebied van gegevensbescherming. Twee jaar geleden is begonnen met het langzaam invoeren van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de transitie compleet en wordt de AVG 2018 wet officieel volledig van kracht. GDPR is de Engelse benaming voor AVG.

De bovenstaande drie termen betekenen allemaal hetzelfde. De Functionaris Gegevensbescherming is iemand die binnen een bedrijf verantwoordelijk is voor het adviseren en informeren over de omgang en verwerking van persoonsgegevens.

Verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen

De boetes voor het overtreden van de nieuwe AVG 2018 wet zijn hoog en daarnaast kan de reputatieschade voor het bedrijf enorm zijn. Daarom is het voor organisaties belangrijk dan ooit om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Voor alle Europese publieke organisaties en een groot deel van de private ondernemingen is het daarom verplicht om vanaf mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Opleiding Functionaris Gegevensbescherming

Organisaties dienen zorgvuldig om te gaan met gevoelige informatie en persoonsgegevens. Dit wordt gemonitord en gewaarborgd door een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO), oftewel een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

In samenwerking met Avans+ heeft Ferocia een post bachelor opleiding Functionaris Gegevensbescherming ontwikkeld. Door middel van deze 12-daagse opleiding met o.a. juridische kaders, verdieping, praktische toepassing en soft skills, kan worden voldaan aan de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Na deze opleiding ontvang je een post-bachelor diploma Privacy- en Gegevensbescherming van Avans+ en kun je functioneren als zelfstandig Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming

Is deze opleiding iets voor jou?

Inschrijven in het register Functionaris Gegevensbescherming 

Wettelijk worden er een aantal eisen gesteld aan een FG. Zo is bepaald dat het een natuurlijk persoon moet zijn. Een ondernemingsraad of commissie komt dus niet in aanmerking. Daarnaast moet een Functionaris Gegevensbescherming betrouwbaar zijn, wat zich onder meer uit in een geheimhoudingsplicht. Tenslotte dient een FG voldoende kennis te hebben over zowel de organisatie als de wetgeving rondom privacy.

Meer informatie over het vereiste kennisniveau vind je in artikel 8 van dit artikel. De masterclass biedt je de basisvaardigheden en de post bachelor opleiding geeft je diepgaande kennis en vaardigheden om de organisatie compliant te maken en te houden op het gebied van gegevensbescherming.

Je kunt je te allen tijde inschrijven in het register Functionaris Gegevensbescherming van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier zijn namelijk geen regels of toelatingseisen voor bepaald.

Terug naar overzicht
Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon