x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

Nicole van Son - Voorzitter college van bestuur

Bij onze stichting INOS is afgelopen jaar gebleken dat het ons met de huidige werkwijze en processen niet zou lukken om in control te blijven. Nadat er onderzoek was uitgevoerd naar de verbeterpunten van de huidige situatie, hebben wij Karin van der Lelij gevraagd onze medewerkers te adviseren en begeleiden bij het herontwerpen van de kritische bedrijfsprocessen. Omdat we erg tevreden waren over haar deskundigheid, aanpak en resultaat, hebben we haar in een later stadium gevraagd om regie en sturing te geven aan de financiële processen. Daarnaast is zij zowel op inhoud als proces nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe organisatiestructuur van ons bestuursbureau. De werkwijze van Karin kenmerkt zich door op een evenwichtige, rustige en analytische manier zaken bespreekbaar te maken. Zij geeft mensen het gevoel gehoord te worden en schroomt niet om ook een College van Bestuur van feedback te voorzien. Zij is een gelijkwaardig en volwaardig gesprekspartner van alle gremia. Voor onze organisatie heeft dit geresulteerd in een gedragen organisatiestructuur, ondanks de grote impact op onze medewerkers door de verschuiving van individuele taken en functies.

Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon