Risicomanagement

Onverwachte gebeurtenissen kunnen altijd en overal plaatsvinden. Zij vormen de risico's voor je organisatie en ze negeren is geen optie. Het is juist de kunst om zicht op deze risico's te krijgen en er een effectieve besluitvorming mee te ondersteunen. Maar hoe kom je achter de risico's voor jouw organisatie? En kun je deze risico's (verantwoord) nemen?

Veel organisaties willen risico's beter begrijpen en beperken. Niet alleen financiële en juridische risico's zijn het doel van risicomanagement; juist ook aan strategische bedrijfsrisico's wordt veel aandacht besteed. Want beter risicomanagement verbetert de prestaties van je organisatie.

Cursus risicomanagement van Ferocia

Ferocia ondersteunt je organisatie bij het doorontwikkelen en organiseren van je risicomanagementstrategie. We streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van je data en bewaken de kwaliteit van het rapportageproces. Een goede balans tussen tijdigheid en nauwkeurigheid is hierbij van belang.

Onze risicomanagement auditors kunnen je op een stimulerende manier adviseren over het implementeren en functioneren van de risicomanagementstrategie in je organisatie. Zij kunnen de in jouw organisatie gebruikte systemen auditen. Om te beginnen achterhalen we wat je risicobereidheid is, dus hoeveel risico je wílt lopen. Je risicobeheersingsprocessen stemmen we af op de risico's die voor jouw onderneming het belangrijkst zijn. We voeren daarbij doeltreffende monitoring- en controleprocessen in, zodat je tijdig en efficiënt kunt reageren op risico's.

Meer weten?

Wil je meer weten over een cursus of audit risicomanagement van Ferocia? Neem dan contact op met Mark Daamen via mark.daamen@ferocia.nl.


Goedendag! Mocht ik u ergens mee kunnen helpen, dan verneem ik dat graag. 085-0708500 info@ferocia.nl