Teambuilding

U bent leidinggevende en merkt dat de effectiviteit van uw team te wensen over laat:

 • De kwaliteit van het geleverde werk kan beter.
 • Er gaat veel tijd verloren aan onderlinge misverstanden en discussies.
 • 80% van uw tijd gaat naar 20% van het team
 • Of dat zolang u als manager een onderwerp aandacht geeft het goed gaat, maar zodra u de aandacht verlegt, de oorspronkelijke bevindingen terugkeren.

Is uw bijsturing dan niet goed?

Wat in een bijsturing het moeilijkste is te veranderen is gedrag. Dat komt omdat gedrag automatisch en volgens vaste patronen tot stand komt. We zijn ons hier niet van bewust en stappen daardoor makkelijk in dezelfde valkuilen, telkens weer opnieuw. 

Resultaat

 • U krijgt als leidinggevende een diep inzicht in en begrip voor de totstandkoming van gedrag
 • U krijgt als leidinggevende nieuw repertoire om hierop te sturen
 • U en uw teamleden krijgen inzicht in de sterke punten en in de valkuilen van het team
 • U en uw teamleden krijgen inzicht in de onderlinge verschillen en leren hoe hier gebruik van te maken
 • U bent samen met uw team actief met het verbeteren van de onderlinge samenwerking
 • Het team neemt verder aan effectiviteit toe
 • Het team beleeft een super leuke en interessante dag!

Programma

1. Kick-off met het team

In de kick-off wordt uitgelegd hoe we met de workshop inzichtelijk gaan maken hoe gedrag en groepsdynamiek tot stand komen en wat dit het team en de leidinggevende oplevert.

2. Trainen van de leidinggevende

In deze stap leert de leidinggevende hoe gedragspatronen tot stand komen, hoe de patronen herkend kunnen worden en hoe daarop effectief gereageerd kan worden.

3. Terugkoppeling medewerkers

Nadat alle medewerkers een Mindsonartest hebben gemaakt wordt de uitslag met de medewerkers in groepjes besproken. De test geeft aan wat medewerkers belangrijk vinden in de context van werk en hoe ze denken binnen deze context. Medewerkers gaan hun eigen gedragspatronen herkennen en erkennen, met de bijbehorende sterktes en valkuilen.

4. Teamdag

De individuele waarden en gedragspatronen worden vervolgens besproken in het gehele team, zodat we van elkaar weten wat de ander belangrijk vindt in de context van werk en waar de sterktes en zwaktes zitten. Dit wordt ‘opgerold naar teamniveau’. Hiermee wordt inzichtelijk wat de dieperliggende oorzaken zijn van bijvoorbeeld terugkerende fouten of een stagnerende groepsontwikkeling. Middels ‘activeringsvragen’ wordt getoond hoe je de valkuilen kunt mitigeren. Tijdens de workshop wordt er gebruik gemaakt van filmpjes en oefeningen om bij elkaar de gedragspatronen te kunnen herkennen en elkaar hierop te kunnen coachen.

5. Coaching on the job

In deze optionele stap komt het erop aan het geleerde continu toe te passen in de manier van leidinggeven/coachen. In vier individuele sessies wordt de leidinggevende, gedurende een half jaar, ondersteund bij het coachen op een manier die het meest effectief is voor het team.

Voor wie

Alle teams die verder aan effectiviteit willen toenemen. 

Data

Data in overleg met de opdrachtgever.

Informatieaanvraag


Goedendag! Mocht ik u ergens mee kunnen helpen, dan verneem ik dat graag. 085-0708500 info@ferocia.nl