x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

Positioneren van het risicomanagement binnen de organisatie is meestal een kwestie van keuzes maken. Je kiest die optie die het beste bij de organisatie past. Maar hoe bepaal je de optimale ophanging van deze functie?

Post bachelor opleiding / masterclass integraal risicomanagement

Volg de vierdaagse masterclass risk management of de 10-daagse post bachelor opleiding integraal risicomanagement van Ferocia voor een goede theoretische basis en praktische verdieping. Je werkt aan competenties en vaardigheden die je nodig hebt om risicomanagement goed te verankeren binnen je organisatie.

Bekijk de opleiding

De deelnemers aan de opleiding Integraal Risicomanagement bij Ferocia / Avans+ hebben uiteenlopende functiebenamingen als: Risicomanager, Medewerker Kwaliteitsbeheersing, Controller, Manager Risk & Compliance of Adviseur risicomanagement. Zo uiteenlopend als de functienaam, zo verschillend zijn de rollen en taken die de deelnemers binnen hun organisatie hebben. Wat maar aangeeft dat er zeer diverse manieren zijn om het risicomanagement te organiseren.

Terwijl die verschillende wijzen van organiseren en positioneren wel voortkomen vanuit één en dezelfde wens. Organisaties willen op een gestructureerde manier, effectief én efficiënt, de meest belangrijke bedreigingen voor de doelstellingen van de organisatie in beeld hebben en ze willen kunnen bepalen op welke manier deze bedreigingen/risico’s beheerst moeten worden.

Risicomanagers in jonge en volwassen organisaties

Een belangrijke oorzaak van verschillen in de positionering zit in wat we organisatievolwassenheid noemen. Wanneer de organisatie relatief ‘jong’ is (in leeftijd en ervaring) en binnen de organisatie de wijze waarop met risico’s wordt omgegaan nog niet uitgekristalliseerd is, zullen managers veel tijd nodig hebben om na te denken over de beste beheersing van risico’s. Om daarin optimaal te ondersteunen kan het verstandig zijn een risicomanager dicht bij de manager(s) decentraal te positioneren. Terwijl een meer volwassen organisatie, die haar processen heeft beschreven en al meerdere keren heeft aangescherpt, wellicht meer gebaat is bij een ‘centrale’ afdeling risicomanagement die functioneert als expertisecentrum en het (hogere) management in staat stelt om organisatie-breed sturing te geven aan het risicomanagement.

Vanuit een integrale kijk op de organisatie, haar doelen en de risico’s die daarbij worden gelopen, is het aan te bevelen zorgvuldig na te denken over de beste positionering van risicomanagement. Hoe beter die gekozen inrichting past bij de behoefte van jouw organisatie, des te effectiever kun je opereren. Succesvolle bedrijven hebben hun risicomanagement op de juiste manier gepositioneerd!

Door drs. Xander Smit - Kerndocent Integraal Risicomanagement

Terug naar overzicht
Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon