x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

De markt is al enige tijd geleden aangetrokken en de vraag naar goede en gekwalificeerde professionals is enorm. Het verkrijgen van de juiste professional wordt daarmee steeds lastiger. Hierdoor is het voor een groot aantal bedrijven moeilijker geworden (door) te groeien omdat de organisatie er niet op is ingesteld of omdat de juiste expertise niet in huis is. 

In een artikel in het FD op 31-07-2017 werd hierbij het volgende over het tekort aan financiële professionals geschreven: “In de meeste gevallen gaat het om een opleiding op minimaal hbo-niveau. Het aantal vacatures voor financiële professionals in Nederland vertoont al sinds het aflopen van de economische crisis een vrijwel continu stijgende lijn. De grootste krapte op de arbeidsmarkt is er bij financial controllers en auditors”. Naast een tekort aan deze financiële professionals zoals hierboven genoemd, zien wij in onze dagelijkse praktijk ook steeds een groter gat ontstaan tussen de vraag aan competenties en aanbod hiervan. Veranderende wet –en regelgeving en technische ontwikkelingen, zoals de robotisering, zorgen ervoor dat elke professional zich steeds meer en vaker zal moeten bijscholen en in sommige gevallen ook omscholen. De arbeidsmarkt is hierdoor continu in beweging. Hogescholen en universiteiten leidden mensen op, maar dat is de komende jaren waarschijnlijk nog niet voldoende om de leegtes op te vullen.

Hoe leiden we mensen op tot goede Finance, control en audit professionals?

De oplossingen die Ferocia biedt springen hierop in. Met op maat gemaakte opleidingen en trainingen (in company) worden de competenties van medewerkers vergroot op juist die gebieden waar nu een tekort heerst. Ferocia verzorgt opleidingen onder andere samen met Hogeschool van Avans+ op het gebied van audit, finance & control en op riskmanagement. Op deze manier kan elk bedrijf de competenties van haar eigen mensen dusdanig actueel houden, zodat groei en ontwikkeling in het bedrijf kan worden voortgezet.

Wat als we goed opgeleide mensen in huis hebben en toch niet tot de zo nodige verbetering komen?

Mensen opleiden is één, maar verandering teweeg brengen ligt gecompliceerder.  Bedrijfsblindheid is daarbij een bekend verschijnsel. Het treedt sneller op dan gewild. Daarom kan het handig zijn iemand van buitenaf naar je organisatie of organisatieonderdeel te laten kijken. Ferocia kan bedrijfsprocessen doorlichten, probleem –en oorzaakanalyse begeleiden en helpen bij of schrijven van een praktisch haalbaar plan van aanpak, waarbij de oorzaken worden weggenomen. Deze vorm van onderzoek, analyse en begeleiding wordt gekenmerkt door een op de klant, gerichte aanpak. Alle bedrijven zijn uniek en kunnen niet zomaar in een standaardmodel gegoten worden of in een standaard tijdsbestek. We doen hetgeen we afspreken in een zo’n kort mogelijke tijd, afgestemd op de organisatie.

Hoe implementeren we verbeteringen en blijven we actueel?

Het kan zijn dat er behoefte is aan iemand, die langere tijd binnen de organisatie werkzaam blijft om veranderingen te begeleiden of gewoon tijdelijke ondersteuning biedt met de juiste kennis en vaardigheden. Ferocia heeft daarom interim -en implementatie oplossingen die verder gaan dan alleen het invullen van de opdracht. Individuele begeleiding en coaching vindt actief plaats door één van de partners. Dit doen we door coaching on the job (indien gewenst), intervisie, maandelijkse trainingen en uiteraard opleidingen. Afhankelijk van uw vraag biedt Ferocia een passende en integrale oplossing.

Interesse in een kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar overzicht
Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon