Financial auditing

Zowel voor interne beslissingen als voor externe betrokkenen is een beeld van de financiële situatie van je onderneming van groot belang. Ferocia Finance voert hiertoe financiële audits uit. Door het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening, bieden we je organisatie en stakeholders een mate van zekerheid, assurance.

Financiële audit / accountantscontrole van Ferocia

Wij voeren de accountantscontrole uit en beoordelen of je financiële overzichten voldoen aan een aantal criteria. Onze diensten bestaan o.a. uit:

 • controleren van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
 • controleren van financiële rapporten
 • wettelijke controleopdrachten
 • fraude-onderzoeken.

De financiële interim professionals van Ferocia hebben daarnaast specifieke kennis en praktijkervaring met bijvoorbeeld risk management, het inrichten van de financiële functie van organisaties, planning en controle. Tevens kunnen we bij capaciteitsproblemen binnen je organisatie de rol van financial controller vervullen.

Cursus auditing en control

Ferocia Finance biedt daarnaast cursussen en opleidingen aan op het gebied van financiële controles. Onze opleidingen richten zich op de praktijk van auditing en controleren en maken van jou een expert op het gebied van economie en financiën.

Leerdoelen van een Ferocia cursus auditing en control:

 • leren kritisch te kijken naar de bestaande situatie;
 • leren financiën te evalueren;
 • inzicht krijgen in auditing en controleren;
 • financiële kennis uitbreiden.

Taken van de controller

Of het nu gaat om het uitvoeren van de audit, of het opleiden van jou als controller, bij Ferocia zijn een aantal taken onlosmakelijk verbonden met de controller:

 • het leveren van managementinformatie;
 • het uitvoeren van een verschillenanalyse;
 • het opstellen van de begroting;
 • het geven van advies, gevraagd en ongevraagd;
 • risicomanagement;
 • bijdragen aan veranderprojecten;
 • verantwoordelijkheid nemen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.


Goedendag! Mocht ik u ergens mee kunnen helpen, dan verneem ik dat graag. 085-0708500 info@ferocia.nl